Concurso de Carteis da Festa do Queixo de Arzúa

Se convoca a nova edición do concurso de carteis da 41 edición da festa do Queixo de Arzúa 2015, celebrada o 4, 5 e 6 de marzo de 2016.

Data límite de entrega: 10 de decembro de 2015.

Premios: 600€, 300€ e 100€.

 

1º- O orixinal deberá estar acoutado a unha medida entre 30×40 e 70x100cm.

Cada autor/a poderá participar cun máximo de 3 traballos, con material e técnica libres, manual, mecánica ou dixital, sempre que estes sexan orixinais.

 

2º- A obra debe presentarse impresa sen sinatura de autor/a,

que limitará a súa identificación a un lema ou título da peza. Debe acompañarse dun sobre pechado cunha copia da obra en formato dixital -CD/USB-, unha breve explicación, e os seguintes datos: nome, apelidos, D.N.I., idade, profesión, enderezo, teléfono e correo electrónico. Recoméndase presentar o traballo sobre soporte ríxido de cartón pluma ou similar.

 

3º- O xurado valorará especialmente:

a creatividade do arte final, o impacto visual e a relación coa filosofía do evento. Igualmente, terá en conta a potencialidade para crear futuras aplicacións gráficas (nas que se engadirá o programa do Festival do Queixo e outros ítems). Deberá figurar o texto “41ª FESTA DO QUEIXO. Arzúa, 4,5,6 marzo de 2016”. Os queixos que formen parte da imaxe -no seu caso- deberán respectar a morfoloxía lenticular do queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa. No caso de empregar algunha imaxe ou marca que non sexa propiedade do autor/a, deberase xustificar a compra dos dereitos (excluiranse de concurso as obras con imaxes procedentes de internet protexidas por dereitos de autor).

 

4º- PRAZO:

os orixinais deberán recibirse antes do xoves 10 de decembro de 2015 na Oficina da Concellaría de Cultura do Concello de Arzúa -Rúa Pai Pardo 33, 1º. 15810 Arzúa- (edif. sociocultural María Mariño, a carón de Radio Arzúa e Biblioteca Municipal)

 

5º- A elección dos premiados

realizarase na Capela da Madanela de Arzúa, o luns 14 de decembro de 2015 ás 14 h., mediante valoración dun xurado cualificado designado polo Concello, agás a do 4º premio, que será elixido por votación popular o domingo 13 de decembro, entre as 12h e as 14h. O sobre co gañador deste 4º premio permanecerá pechado ata o luns 14, para entrar tamén na votación final do xurado.

 

6º- Todas as pezas estarán expostas na Capela de Madanela,

do 14 ao 18 de decembro e o 4,5 e 6 de xaneiro de 2016, así como nas datas da festa, en horario de 19h a 21h. (as datas e horarios poden sufrir lixeiras modificacións, que se notificarán e actualizarán nestas bases e noutros soportes, web, redes sociais, etc). A obra elixida como 1º premio será o cartel anunciador da 41ª edición. A entrega de premios terá lugar no acto inaugural da Festa do Queixo o sábado 5 de marzo de 2016 (Recinto feiral, 13h).

 

7º- Os 4 orixinais premiados e os seus dereitos de imaxe

pasarán a ser propiedade do Concello de Arzúa, que poderá reproducilos, modificalos e aplicalos a distintos formatos e soportes sen autorización do/a autor/a. Os orixinais non premiados poderán recollerse na Concellaría de Cultura ata 60 días despois do evento. Cada gañador só pode levar un  único premio, no caso de pertencer ao mesmo autor/a varias pezas premiadas, o premio pasa ao seguinte cartel con maior nº de puntos.

 

8º- A Organización resérvase o dereito

a deixar baleiros os premios, así como a rexeitar para concurso calquera peza que considere, ou que non se axuste ás presentes bases. As súas decisións serán inapelables.

 

Descarga as BASES EN PDF

Marta Villar Cruces

Diseñadora Gráfica. Tras estudiar Gráfica Publicitaria en AulaD en Vigo, comenzó este proyecto, al que, con el paso del tiempo, se ha ido uniendo mucha gente. Actualmente compagina su actividad como Autónoma con la dirección de CroaMagazine.

Deja un comentario